فرم نظر سنجی از مودیان مالیاتی


مودی گرامی این فرم با هدف آگاهی از نظرات شما در مورد سطح کیفی ارائه خدمات و رسیدگی به پرونده های مالیاتی تنظیم شده است. لطفا با پاسخ های دقیق، ما را در ارتقای عملکرد نظام مالیاتی یاری نمایید. پیشاپیش از صرف زمان و توجه شما سپاسگذاریم.

اداره کل امور مالیاتی استان:
(اجباری)
شهر:
     
پرونده مالیاتی:
اشخاص حقوقی (شرکت ها)
مشاغل
ارزش افزوده
املاک و مستغلات
ارث
جنسیت:
مرد      زن     
سن:
کمتر از 30 سال
بین 30 تا 40 سال
بین 41 تا 50 سال
بین 51 تا 60 سال
بالای 61 سال
سابقه ارتباط با اداره امور مالیاتی:
کمتر از 2 سال
بین 2 تا 5 سال
بین 5 تا 10 سال
بالا تر از 10 سال
وضعیت ارائه اظهارنامه در دوره ی قبل:
اظهارنامه تسلیم شده
اظهارنامه تسلیم نشده
واکنش به برگ تشخیص مالیاتی:
پذیرش
توافق با ممیز کل
اعتراض و طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی
آیا در سه عملکرد گذشته، تمام یا بخشی از بدهی مالیاتی شما به اداره وصول و اجرا ارسال شده است؟
تا کنون ارسال نشده
یکبار ارسال شده
دوبار ارسال شده
هر سه سال به اداره وصول و اجرا ارسال شده است
فضای اداری از نظم و ترتیب و پاکیزگی مناسب برخوردار است.
بسیار موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
بسیار مخالفم
امکانات رفاهی کافی از قبیل آبسرد کن، صندلی، آسانسور، تهویه مناسب و ... در اداره امور مالیاتی موجود است.
بسیار موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
بسیار مخالفم
نظم و انضباط اداری و آراستگی کارکنان مطلوب است.
بسیار موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
بسیار مخالفم
کارکنان مالیاتی در برخورد با مودیان با احترام برخورد کرده و اخلاق حسنه دارند.
بسیار موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
بسیار مخالفم
کارکنان مالیاتی در برخورد با مودیان پاسخگو و مسئولیت پذیر هستند.
بسیار موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
بسیار مخالفم
سلامت اداری مشهود بوده و پیشنهادات غیر متعارف و غیر قانونی، تغییری در روند رسیدگی به پرونده ها ایجاد ننموده است.
بسیار موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
بسیار مخالفم
ماموران مالیاتی در رسیدگی به پرونده ها، قوانین و مقررات را به دقت رعایت کرده و از اعمال سلیقه شخصی خودداری می نمایند.
بسیار موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
بسیار مخالفم
در بین افراد مختلف فعال در حوزه کسب و کار شما، عدالت مالیاتی رعایت شده و مبلغ مالیات بر اساس عملکرد و متناسب با حجم فعالیت ها تعیین می شود.
بسیار موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
بسیار مخالفم
در ارائه تسهیلات مالیاتی (تخفیفات، معافیت ها و بخشودگی جرایم و ... ) با مودیان مشابه برخوردی برابر و غیر تبعیض آمیز انجام می شود.
بسیار موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
بسیار مخالفم
مبلغ مالیات تعیین شده متناسب با عملکرد شما است.
بسیار موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
بسیار مخالفم
رویه ها و مراحل کاری مالیاتی ساده، روشن و شفاف است.
بسیار موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
بسیار مخالفم
درخواست ها با سرعت مناسبی پاسخ داده می شود و از اتلاف وقت مودیان جلوگیری بعمل می آید.
بسیار موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
بسیار مخالفم
کارکنان مالیاتی پاسخگوی سوالات و ابهامات مالیاتی شما بوده و شما را راهنمایی می کنند.
بسیار موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
بسیار مخالفم
کارکنان مالیاتی اطلاعات پرونده مالیاتی مودیان را محرمانه دانسته و رازداری کامل را رعایت می کنند.
بسیار موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
بسیار مخالفم
اعتراضات شما نسبت به مالیات تشخیصی، توسط رئیس امور مالیاتی، به شکلی منصفانه، مورد رسیدگی قرار می گیرد.
بسیار موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
بسیار مخالفم
در صورت ارجاع پرونده مالیاتی شما به هیات حل اختلاف مالیاتی، رسیدگی به اعتراض شما با دقت و منصفانه انجام می شود.
بسیار موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
بسیار مخالفم
کیفیت ارائه خدمات نوین مالیاتی از طریق ابزارها و روش هایی مانند اینترنت و استفاده از دستگاه های POS مطلوب است.
بسیار موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
بسیار مخالفم
اطلاع رسانی مالیاتی انجام شده از طریق برنامه های تبلیغی، برای شما مفید بوده است.
بسیار موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
بسیار مخالفم
اطلاع رسانی مالیاتی انجام شده از طریق توزیع بروشورها و کتابچه های راهنما، برای شما مفید بوده است.
بسیار موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
بسیار مخالفم
اطلاع رسانی مالیاتی انجام شده از طریق سایت های اینترنتی سازمان امور مالیاتی برای شما مفید بوده است.
بسیار موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
بسیار مخالفم