چهارشنبه 06 بهمن 1400
خدمات اصلی مالیاتی سایر خدمات مالیاتی

اخبار و اطلاعیه ها
اطلاعیه: مالیات خودروهای تحت تملک

مشاهده و پرداخت مالیات متعلق به مالکان خودرو با جمع ارزش بیش از یک میلیارد تومان در درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی

اطلاعیه: تمدید مهلت تعیین تکلیف دستگاه های کارتخوان تا پایان بهمن ماه

مهلت ایجاد اتصال بین دستگاههای کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی با پرونده مالیاتی تا پایان بهمن ماه سال 1400 تمدید شد.

سامانه های فروشگاهی، زمینه ساز تحقق عدالت مالیاتی و شفافیت اقتصادی

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین: سامانه های فروشگاهی، ابزاری کارآمد برای دستیابی به عدالت مالیاتی و شفافیت اقتصادی است.

امکان جدید درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی

سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای ماده 11 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در حال حاضر امکان مشاهده و ویرایش اطلاعات پایانه های فروشگاهی واصله از بانک مرکزی را از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک به آدرس My.tax.gov.ir فراهم آورده است.

کارت خوان های اجاره ای و بی هویت ابزاری برای فرار مالیاتی

مدیرکل امور مالیاتی مازندران گفت: میزان فرار مالیاتی از طریق کارتخوان های بی هویت یکی از چالش های اساسی کشور است که باید برای رفع این چالش از سوی بانک مرکزی اقدامات ویژه ای صورت گیرد.

ارایه خدمات مالیاتی از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک

معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به قابلیت های متنوع درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی گفت: ارایه خدمات هرچه بیشتر مالیاتی به صورت الکترونیکی، گامی به سوی تحقق دولت الکترونیک و رضایت‏مندی شهروندان است.