دوشنبه 17 مرداد 1401
خدمات اصلی مالیاتی سایر خدمات مالیاتی

سوالات و نکات عمومی ویژه سامانه ثبت نام شماره اقتصادی


چگونه می توانم وارد سامانه ی پیش ثبت نام و ثبت نام الکترونیکی شوم؟برای ثبت نام در سامانه ی ثبت نام الکترونیکی سازمان امور مالیاتی از کجا شروع کنم؟در اظهارنامه شراکتی به منظور تقسیم درست معافیت ماده 101 زمانی که یکی از شرکا فوت می کند نوع شراکت را چگونه می بایست تعریف نمود؟آیا این امکان وجود دارد که اطلاعات نام کاربری و کلمه ی عبور را حضورا در حوزه ی مالیاتی تحویل بگیرم؟اطلاعاتی هویتی را از روی کارت ملی و به درستی ثبت نموده ام، اما باز هم مغایرت در اطلاعاتم ثبت شده است، چه اقدامی می بایست انجام دهم؟برای یک واحد کسبی، اشتباها بیش از یک ثبت نام انجام داده ام و به ازای هر یک از ثبت نام های اضافی، برایم پیامک هایی از سمت سازمان ارسال می شود، چه اقدامی انجام دهم؟آیا شرکاء به صورت جداگانه باید ثبت نام انجام دهند؟آیا امکان تغییر دادن مودی اصلی در ثبت نام اشخاص حقیقی وجود دارد؟اطلاعاتی هویتی خود را از روی کارت ملی و به درستی ثبت نموده ام، همچنین با مراجعه به سازمان ثبت احوال از یکی بودن اطلاعات مندرج در این سازمان و اطلاعات ثبت شده روی کارت ملی خود اطمینان حاصل نموده ام، اما باز هم در اطلاعات هویتی، مغایرت ثبت شده است، چه اقدامی می بایست انجام دهم؟برای تغییر آدرس اقامتگاه قانونی در ثبت نام، چه اقدامی باید انجام دهم؟در زمان ورود به سامانه ی ثبت نام الکترونیکی، با نام کاربری و کلمه ی عبور خود امکان ورود به سامانه را ندارم، مشکل چیست؟آیا در صورت غیر فعال نمودن پیامک های تبلیغاتی، پیامک های مربوط به اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی دریافت می شود؟واحدهای درون یک شرکت، که می خواهند نام کاربری و کلمه ی عبور مجزا دریافت کنند، چه اقدامی باید انجام دهند؟چگونه می توانم برای شعبه خود نام کاربری و کلمه ی عبور مجزا دریافت کنم؟چطور بررسی نمایم که تاکنون چند ثبت نام مجزا برای کد ملی و یا شناسه ملی من ثبت شده است؟چرا هنوز برای من کد اقتصادی جدید صادر نشده است؟چه روشی برای شکایت و رسیدکی به موارد مالیاتی وجود دارد؟مودیان حقیقی که دارای چند ثبت نام انفرادی در یک مکان می باشند، به منظور یکی نمودن ثبت نام های خود چه اقدامی می بایست انجام دهند؟ثبت نام های حقیقی انفرادی و مشارکت چه تفاوتی دارند و چطور قابل تبدیل می باشند؟کدرهگیری ثبت نام چیست و از کجا باید دریافت کنم؟مودیانی که بنگاه اقتصادی دارند که هیچ فعالیتی در آن نداشته اند، می بایست فعالیت های خود را چگونه ثبت نمایند؟آیا در ثبت نام اشخاص حقیقی امکان ویرایش/حذف، اعضا/شرکا وجود دارد؟در نسخه جدید ثبت نام اشخاص حقوقی امکان ویرایش اطلاعات هویتی اعضا وجود دارد؟در نسخه جدید ثبت نام الکترونیک امکان ثبت حوزه مالیاتی وجود ندارد، این مورد به چه صورت قابل انجام است؟اگر مودی مشمولیت ارزش افزوده را اشتباه انتخاب نماید، چه اقدامی می بایست انجام دهد؟در نسخه جدید ثبت نام الکترونیک مودی موقعیت جغرافیایی خود را درست انتخاب نکرده است، به منظور اصلاح آن چه اقدامی می بایست انجام دهد؟خطای (فعال سازی استفاده از ابلاغ الکترونیک انجام نشده است. لذا وارد سامانه ثبت نام شده و از منوی ابلاغ الکترونیک اقدام نمایید) در ثبت نام مشاهده می نمایم، برای برطرف شدن آن چه اقدامی می بایست انجام دهم؟مودیانی که در هنگام ارسال اظهارنامه الکترونیک خطای مربوط به عدم ثبت شماره حساب مرتبط با پرونده الکترونیک، عدم تکمیل فعالیت های آیسیک/اینتاکد را دریافت می نمایند، چه اقدامی می بایست انجام دهند؟