یکشنبه 23 مرداد 1401
خدمات اصلی مالیاتی سایر خدمات مالیاتی

در ثبت اظهارنامه اشخاص حقیقی اسامی شرکا قابل مشاهده نیست ؟


⏺ مربوط به اظهارنامه الکترونيک ماليات عملکرد و اجاره املاک
⏺ مربوط به نکات مرتبط با اظهارنامه اشخاص حقیقی


در ثبت اظهارنامه اشخاص حقیقی اسامی شرکا قابل مشاهده نیست ؟

اطلاعات مودیان از سامانه ثبت نام الکترونیکی خوانده می شود به همین خاطر در صورت بارگزاری نشدن اطلاعات شرکا، می بایست در سامانه ثبت نام تاریخ شروع شراکت شرکا بررسی گردد که می بایست کوچکتر یا مساوی سال عملکرد اظهارنامه باشد.


سوال بعدیلیست همه سوالاتسوال قبلی