یکشنبه 23 مرداد 1401
خدمات اصلی مالیاتی سایر خدمات مالیاتی

موقع ایجاد اظهارنامه جدید، با پیغام خطای مربوط به اینتاکد مواجه شدم، چه کاری می بایست انجام دهم؟


⏺ مربوط به اظهارنامه الکترونيک ماليات عملکرد و اجاره املاک
⏺ مربوط به نکات مرتبط با اظهارنامه اشخاص حقیقی


موقع ایجاد اظهارنامه جدید، با پیغام خطای مربوط به اینتاکد مواجه شدم، چه کاری می بایست انجام دهم؟


اگر هنگام ایجاد اظهارنامه جدید، با پیغام خطای "مودی گرامی، لازم است ابتدا به سامانه ثبت نام مراجعه و تمامی فعالیت های مربوط به واحد شغلی خود را بر اساس اینتاکد در سامانه ثبت نام الکترونیک تکمیل گردد" مواجه می شوید،

می بایست به سامانه ثبت نام الکترونیک به آدرس زیر مراجعه، و در منوی "فعالیت ها"، قسمت "لیست فعالیت ها بر اساس اینتاکد"، بر اساس نوع فعالیت در واحد شغلی خود، آن را تعیین نمایید.


https://my.tax.gov.ir


سوال بعدیلیست همه سوالاتسوال قبلی