یکشنبه 23 مرداد 1401
خدمات اصلی مالیاتی سایر خدمات مالیاتی

مبلغ معافیت سالانه اشخاص حقیقی برای عملکرد سال 1400 چه مقداری است؟


⏺ مربوط به اظهارنامه الکترونيک ماليات عملکرد و اجاره املاک
⏺ مربوط به نکات مرتبط با اظهارنامه اشخاص حقیقی


مبلغ معافیت سالانه اشخاص حقیقی برای عملکرد سال 1400 چه مقداری است؟

معافیت سالانه اشخاص حقیقی برای عملکرد سال 1400 مبلغ 360 میلیون ریال است.
سوال بعدیلیست همه سوالات