یکشنبه 23 مرداد 1401
خدمات اصلی مالیاتی سایر خدمات مالیاتی

چگونه می توان برای مودیان فوت شده اظهارنامه ثبت نمود؟


⏺ مربوط به اظهارنامه الکترونيک ماليات عملکرد و اجاره املاک
⏺ مربوط به نکات مرتبط با اظهارنامه اشخاص حقیقی


چگونه می توان برای مودیان فوت شده اظهارنامه ثبت نمود؟
> پرونده انفرادی:

* در صورتیکه مودی قبل از سال عملکرد (سال قبل) فوت نموده باشد، امکان ارائه اظهارنامه نخواهد داشت و با پیغام خطا از طرف برنامه مواجه می شود.


* در صورتیکه مودی طی سال عملکرد (سال قبل) فوت نموده باشد، نماینده وراث می بایست از ابتدای سال تا تاریخ فوت برای مودی متوفی اظهارنامه ارسال نماید; و برای بقیه سال، وراث می بایست ثبت نام الکترونیکی مشارکتی انجام داده و اظهارنامه مشارکتی اختیاری تسلیم نمایند. (بدون حضور مودی فوت شده در لیست شرکا)


* در صورتیکه مودی در سال جاری فوت نموده باشد، نماینده وراث طبق سنوات گذشته می بایست از ابتدای سال تا انتهای سال برای مودی متوفی اظهارنامه ارسال نماید.


> پرونده مشارکتی:


* در صورتیکه یکی از شرکا قبل از سال عملکرد (سال قبل) فوت نموده باشد، مودی متوفی نباید در لیست شرکا وجود داشته باشد و بقیه شرکای حاضر در شراکت، می بایست اظهارنامه مشارکت اختیاری تسلیم نمایند.


* در صورتیکه یکی از شرکا طی سال عملکرد (سال قبل) فوت نموده باشد، مودی متوفی می بایست در لیست شرکا با درصد سهم صفر و تاریخ فوت وجود داشته و بقیه شرکای حاضر در شراکت (نوع شراکت اختیاری) همراه با وراث مودی فوت شده (نوع شراکت قهری)، می بایست اظهارنامه مشارکت برای کل سال یک اظهارنامه تسلیم نمایند.


* ددر صورتیکه یکی از شرکا در سال جاری فوت نموده باشد، طبق سنوات گذشته اظهارنامه مشارکت اختیاری تسلیم می شود.


سوال بعدیلیست همه سوالاتسوال قبلی


پربازدید ترین سوالات مرتبط با این بخش⏺ مبلغ معافیت سالانه اشخاص حقیقی برای عملکرد سال 1400 چه مقداری است؟
⏺ موقع ایجاد اظهارنامه جدید، با پیغام خطای مربوط به اینتاکد مواجه شدم، چه کاری می بایست انجام دهم؟
⏺ اگر مودی هنگام ثبت اظهارنامه گروه مشمول را اشتباه ثبت نماید، چه باید کرد؟
⏺ در اظهارنامه شراکتی به منظور تقسیم درست معافیت ماده 101 زمانی که یکی از شرکا فوت می کند نوع شراکت را چگونه می بایست تعریف نمود؟
⏺ علت عدم محاسبه معافیت ماده 101 برای مودیان اشخاص حقیقی مشارکتی چیست؟
⏺ در مواردی که زن و شوهر شریک هستند اطلاعات کد ملی آنها چطور می بایست ثبت گردد؟
⏺ مودیان حقیقی چگونه می توانند اظهارنامه شراکتی ارسال نمایند؟
⏺ قسط بندی مبلغ مالیات را به چه صورت می توان انجام داد؟
⏺ در ثبت اظهارنامه اشخاص حقیقی اسامی شرکا قابل مشاهده نیست ؟
⏺ چاپ اظهارنامه در مرورگر فایرفاکس، کامل نمایش داده نمی شود. برای تنظیمات جه کاری باید انجام شود؟