یکشنبه 23 مرداد 1401
خدمات اصلی مالیاتی سایر خدمات مالیاتی

علت عدم محاسبه معافیت ماده 101 برای مودیان اشخاص حقیقی مشارکتی چیست؟


⏺ مربوط به اظهارنامه الکترونيک ماليات عملکرد و اجاره املاک
⏺ مربوط به نکات مرتبط با اظهارنامه اشخاص حقیقی


علت عدم محاسبه معافیت ماده 101 برای مودیان اشخاص حقیقی مشارکتی چیست؟

در اظهارنامه شراکتی در صفحه اطلاعات هویتی شرکا می بایست نوع شراکت (اختیاری یا قهری)، و در صورت شراکت با همسر در واحد کسبی مربوطه، کدملی شوهر برای خانم مشخص شود.
در صورتی که هر یک از شرکا مشمول معافیت ماده 101 باشند توسط خود سیستم به هر یک از شرکا معافیت داده می شود.

لازم به توضیح است معافیت در اظهارنامه شراکتی بر اساس درصد سهم اعمال نمی گردد و فقط وابسته به تعداد شرکا و نوع شراکت و شراکت با همسر می باشد.سوال بعدیلیست همه سوالاتسوال قبلی