یکشنبه 23 مرداد 1401
خدمات اصلی مالیاتی سایر خدمات مالیاتی

مودیان حقیقی چگونه می توانند اظهارنامه شراکتی ارسال نمایند؟


⏺ مربوط به اظهارنامه الکترونيک ماليات عملکرد و اجاره املاک
⏺ مربوط به نکات مرتبط با اظهارنامه اشخاص حقیقی


مودیان حقیقی چگونه می توانند اظهارنامه شراکتی ارسال نمایند؟

نماینده پرونده ابتدا می بایست اطلاعات شرکا را در سامانه ثبت نام الکترونیکی ثبت نماید و سپس اقدام به ارسال اظهارنامه شراکتی نماید، اطلاعات شرکا به صورت اتوماتیک از سامانه ثبت نام در سامانه اظهارنامه نمایش داده خواهد شد.
سوال بعدیلیست همه سوالاتسوال قبلی