یکشنبه 23 مرداد 1401
خدمات اصلی مالیاتی سایر خدمات مالیاتی

در اظهارنامه اشخاص حقوقی تحت وب دریافت قبض برای مودیانی که مالیات متعلقه آن ها مبلغ صفر می باشد یا مودی تمایل به دریافت قبض ندارد، اجباری است؟


⏺ مربوط به اظهارنامه اشخاص حقوقي
⏺ مربوط به سوالات و نکات سامانه برخط دریافت الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی


در اظهارنامه اشخاص حقوقی تحت وب دریافت قبض برای مودیانی که مالیات متعلقه آن ها مبلغ صفر می باشد یا مودی تمایل به دریافت قبض ندارد، اجباری است؟

برای این مودیان دریافت قبض اجباری نمی باشد و در صورت صفر بودن مالیات و یا عدم تمایل به دریافت قبض (با در نظر گرفتن قوانین مالیاتی مربوط به پرداخت مودی که به عهده مودی می باشد) می توانید از این صفحه خارج شوید.


سوال بعدیلیست همه سوالاتسوال قبلی


پربازدید ترین سوالات مرتبط با این بخش⏺ در اظهارنامه اشخاص حقوقی تحت وب اطلاعات حساب های بانکی/مجوزها/فعالیت ها/اعضا در اظهارنامه صحیح و یا کامل نمی باشد، مودی چه اقدامی می بایست انجام دهد؟
⏺ در اظهارنامه اشخاص حقوقی تحت وب در صورتیکه برخی از جداول مورد نظر فعال نباشند، چه اقدامی می بایست انجام داد؟
⏺ در اظهارنامه اشخاص حقوقی تحت وب، پرینت دریافتی از اظهارنامه به درستی نمایش داده نمی شود، چه اقدامی می بایست انجام شود؟
⏺ پس از ورود در اظهارنامه اشخاص حقوقی تحت وب، تمامی فیلدهای مورد نیاز پاک شده و ورود به سامانه اتفاق نمی افتد، چه اقدامی می بایست انجام داد؟
⏺ مودیانی که وضعیت ثبت نام الکترونیک آن ها غیر فعال می باشد، به چه صورت می توانند وارد سامانه اظهارنامه اشخاص حقوقی تحت وب شوند؟
⏺ در اظهارنامه اشخاص حقوقی امکان ثبت اظهارنامه جایگزین وجود دارد؟
⏺ در اظهارنامه اشخاص حقوقی تخفیف موضوع تبصره 7 ماده 105 ق.م.م چگونه اعمال می‌شود؟
⏺ در اظهارنامه اشخاص حقوقی، جدول اطلاعات دفاتر قانونی به صورت پیش فرض تکمیل شده است، آیا این اطلاعات قابل ویرایش می‌باشند؟
⏺ • در اظهارنامه اشخاص حقوقی، جدول فهرست واردات و یا صادرات به صورت پیش فرض تکمیل شده است، آیا این اطلاعات قابل ویرایش می‌باشند؟