یکشنبه 23 مرداد 1401
خدمات اصلی مالیاتی سایر خدمات مالیاتی

• در اظهارنامه اشخاص حقوقی، جدول فهرست واردات و یا صادرات به صورت پیش فرض تکمیل شده است، آیا این اطلاعات قابل ویرایش می‌باشند؟


⏺ مربوط به اظهارنامه اشخاص حقوقي
⏺ مربوط به سوالات و نکات سامانه برخط دریافت الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی


• در اظهارنامه اشخاص حقوقی، جدول فهرست واردات و یا صادرات به صورت پیش فرض تکمیل شده است، آیا این اطلاعات قابل ویرایش می‌باشند؟

· اطلاعات این جدول بر اساس سرویس ارتباطی با سازمان گمرک و بر اساس اطلاعات دریافتی از آن سازمان تکمیل می‌شود که چنانچه با اطلاعات مودی مغایرت دارد قابل اصلاح می‌باشد.لیست همه سوالاتسوال قبلی


پربازدید ترین سوالات مرتبط با این بخش⏺ در اظهارنامه اشخاص حقوقی تحت وب اطلاعات حساب های بانکی/مجوزها/فعالیت ها/اعضا در اظهارنامه صحیح و یا کامل نمی باشد، مودی چه اقدامی می بایست انجام دهد؟
⏺ در اظهارنامه اشخاص حقوقی تحت وب در صورتیکه برخی از جداول مورد نظر فعال نباشند، چه اقدامی می بایست انجام داد؟
⏺ در اظهارنامه اشخاص حقوقی تحت وب دریافت قبض برای مودیانی که مالیات متعلقه آن ها مبلغ صفر می باشد یا مودی تمایل به دریافت قبض ندارد، اجباری است؟
⏺ در اظهارنامه اشخاص حقوقی تحت وب، پرینت دریافتی از اظهارنامه به درستی نمایش داده نمی شود، چه اقدامی می بایست انجام شود؟
⏺ پس از ورود در اظهارنامه اشخاص حقوقی تحت وب، تمامی فیلدهای مورد نیاز پاک شده و ورود به سامانه اتفاق نمی افتد، چه اقدامی می بایست انجام داد؟
⏺ مودیانی که وضعیت ثبت نام الکترونیک آن ها غیر فعال می باشد، به چه صورت می توانند وارد سامانه اظهارنامه اشخاص حقوقی تحت وب شوند؟
⏺ در اظهارنامه اشخاص حقوقی امکان ثبت اظهارنامه جایگزین وجود دارد؟
⏺ در اظهارنامه اشخاص حقوقی تخفیف موضوع تبصره 7 ماده 105 ق.م.م چگونه اعمال می‌شود؟
⏺ در اظهارنامه اشخاص حقوقی، جدول اطلاعات دفاتر قانونی به صورت پیش فرض تکمیل شده است، آیا این اطلاعات قابل ویرایش می‌باشند؟