یکشنبه 23 مرداد 1401
خدمات اصلی مالیاتی سایر خدمات مالیاتی

سوالات و نکات عمومی درگاه ملی خدمات الکترونیک ویژه درگاه ملی خدمات الکترونیک


برای دریافت شماره رهگیری مالیاتی چکاری انجام دهم؟چطور ثبت نام الکترونیک پرونده مالیاتی خود را تکمیل کنم؟عنوان دقیق شغلی من در لیست اینتا کد یا آیسیک وجود ندارد، چکار کنم؟پیامک ابلاغ برگ تشخیص/قطعی مالیات بر املاک اجاری را دریافت کرده‌ام، چرا در کارتابل ابلاغ آن را مشاهده نمی‌کنم؟ملک من به اشتباه به عنوان واحد مسکونی خالی از سکنه ثبت شده است، چه کار باید انجام دهم؟چرا پیامک واحد مسکونی خالی از سکنه را دریافت کرده‌ام ولی در درگاه ملی اطلاعاتی نمایش داده نمی‌شود؟عدم پذیرش واحد مسکونی خالی از سکنه را انتخاب کرده ولی علت آن را ننوشته‌ام، چه اقدامی می‌بایست انجام دهم؟چطور مبلغ مالیات بر خودروهای تحت تملک را مشاهده و پرداخت یا به آن اعتراض کنم؟چطور اعتراض و شکایت خود را نسبت به اوراق مالیاتی ثبت کنم؟چطور قبض مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی پرداخت کنم؟چطور یک فرار مالیاتی را گزارش کنم؟چطور نقض قوانین و تخلفات مامورین مالیاتی را گزارش کنم؟نشانی ادارات کل امور مالیاتی را از کجا پیدا کنم؟شماره رهگیری ثبت نام الکترونیک خود را فراموش کرده‌ام، چکار کنم؟هنگام ورود به درگاه ملی خطا ( شماره همراه ثبت شده با شماره ملی همخوانی ندارد، لطفا از منو تغییر موبایل نسبت به تغییر شماره همراه اقدام نمایید) نمایش داده می شود، چه اقدامی می بایست انجام دهیم؟زمانی که در عناوین اینتاکد عبارتی را جستجو می نمایم، اطلاعات فعالیت مورد جستجو نمایش داده نمی شود؟