یکشنبه 23 مرداد 1401
خدمات اصلی مالیاتی سایر خدمات مالیاتی

ثبت نظرات جهت بهبود کارایی سیستمهای مالیاتی

با سلام خدمت شما مودی گرامی

نظرات سازنده شما همواره در پیشرفت نرم افزارهای سازمان امور مالیاتی کشور تاثیر گذار می باشد. خواهشمند است با نظرات ارزشمند خود سازمان را در راستان اهداف عالی جهت بهبود خدمت رسانی به شما مودیان گرامی یاری نمایید. لطفا فرم زیر را جهت بهبود خدمات الکترونیک سازمان تکمیل نمایید.
کلیه مطالب با دقت بررسی و در صورت امکان ترتیب اثر داده خواهد شد.


نظرات در خصوص:
کدملی:
نام و نام خانوادگی:
شماره تلفن همراه:
کدرهگیری ثبت نام:
متن پیشنهاد و نظر:
در صورت رضایت کدام عوامل زیر را انتخاب می کنید:
در صورت نارضایتی کدام عوامل زیر را انتخاب می کنید:
کلمه امنیتی: