یکشنبه 23 مرداد 1401
خدمات اصلی مالیاتی سایر خدمات مالیاتی

خدمات الکترونیک رایگان سازمان مالیاتی کشور

   

 

قابل توجه مودیان گرامی:

با توجه به سوء استفاده برخی افراد سودجو در خصوص دریافت وجه از مودی بابت انجام عملیات الکترونیک این سازمان اعلام می دارد تمامی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور (از جمله ثبت نام و اخذ شماره اقتصادی) رایگان بوده و اخذ هرگونه وجوه به عنوان سازمان امور مالیاتی کشور تخلف و مشمول پیگرد قانونی می باشد. در صورت مشاهده مراتب را کتبا به این سازمان اعلام نمایید.

با تشکر