یکشنبه 23 مرداد 1401
خدمات اصلی مالیاتی سایر خدمات مالیاتی

مالیات مقطوع عملکرد سال 1398دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

                                       

باتوجه به مفاد مواد 1 و 93 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 و بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده 100قانون مذکور و به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 1398دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، به شرح ذیل مقرر می گردد:


الف- مشمولین تبصره ماده 100:
کلیه خریداران سکه که در سال 1398 نسبت به دریافت حداکثر 185سکه از سیستم بانکی اقدام نموده اند مشمول این دستورالعمل بوده و از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون صدرالاشاره و تسلیم اظهار نامه مالیاتی معاف  می باشند. بدیهی است با استناد به قسمت اخیر تبصره ماده 100 ق.م.م. مالیات اشخاصی موضوع این بند که اظهارنامه های مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم نمایند، بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک ارائه شده تعیین خواهد شد.


ب- نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن:
نسبت به خریداران سکه که طی سال 1398سکه خود را دریافت نموده اند:
     1- تا ده سکه دریافتی مشمول مالیات نمی باشد.
     2- نسبت به مازاد 10 سکه تا میزان 30 سکه به ازای هر سکه 4/000/000 ریال مالیات مقطوع.
     3- نسبت به مازاد 30 سکه تا میزان 50 سکه به ازای هر سکه 5/200/000 ریال مالیات مقطوع.
     4- نسبت به مازاد 50 سکه تا میزان 185 سکه به ازای هر سکه 6/500/000 ریال مالیات مقطوع.


تبصره 1: مودیان ردیف 1 بند (ب) فوق نیازی به ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی نخواهند داشت.
تبصره 2: مودیان موضوع این دستورالعمل می بایست جهت پرداخت مالیات مربوط به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی http://tax.gov.ir  مراجعه نمایند.


ج- سایر موارد:
1- درخصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا تا پایان مرداد ماه 1399 ندارند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می گردد.

2- چنانچه مودیان مشمول این دستورالعمل نسبت به مالیات تعیین شده صرفا از حیث عدم فروش سکه های دریافتی معترض باشند، می توانند نسبت به طرح ادعای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی مجدد نمایند.
3- اشخاصی که در سال 1398 بیش از 185 سکه دریافت نموده اند و همچنین مشاغلی که حسب سوابق پرونده یا مجوز صادره از سوی مراجع ذی صلاح به شغل مرتبط با خرید و فروش سکه اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل نبوده و می بایست اظهارنامه مالیاتی مربوط به این فعالیت را در موعد مقرر قانونی (پایان مرداد ماده 1399) تسلیم نمایند.

4- از آنجا که مطابق حکم تبصره ماده 100 ق.م.م. مالیات مقطوع تعیین شده در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، قطعی و وفق مقررات قابل وصول می باشد، لذا اوراق قطعی تمامی مشمولین یک ماه پس از سررسید پرداخت مالیات صادر و به مودیان ذی ربط ابلاغ خواهد شد.

5- آن دسته از مشمولین این دستورالعمل که به مالیات قطعی شده اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها برابر مقررات در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره یک ماده 216 ق.م.م. قابل رسیدگی خواهد بود.


آیا من مشمول پرداخت مالیات مقطوع سکه می باشم؟

به منظور تشخیص اینکه آیا شما مکلف به مالیات مقطوع دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشید می بایست به درگاه ملی خدمات الکترونیک مراجعه نمایید.


من مکلف به پرداخت مالیات می باشم! از کجا شروع کنم؟

چنانچه پس از بررسی شماره ملی سیستم شما را مکلف به پرداخت مالیاتی اعلام کرده است لازم است ابتدا ثبت نام انجام دهید و سپس اقدام به دریافت قبوض مالیاتی خود نمایید. بدین منظور جهت راهنمایی بیشتر روی لینک پایین صفحه با عنوان نحوه ارسال اظهارنامه مالیات مقطوع کلیک نمایید.قابل توجه مودیان محترم:

امکان انجام توافق و پرداخت برخط مالیاتی بر سکه از تاریخ اول اسفند ماه 1399 از سیستم برداشته شده است. جهت بررسی موضوع به اداره مالیاتی مراجعه نمایید.